WETEX


De Stichting WETEX (Stichting Fonds voor Wetenschappelijk en Technologische Exposities) is opgericht in 1986 onder auspiciŽn van de Stichting Groninger Universiteits Fonds (GUF) en het Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen (KNG).
De Stichting heeft ten doel te bevorderen dat de historische en hedendaagse ontwikkelingen op wetenschappelijk en technologisch gebied, in het bijzonder in relatie tot onderzoek en onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen, toegankelijk worden gemaakt voor een breed publiek door middel van exposities en andere educatieve manifestaties. Dez e kunnen in het Universiteitsmuseum of op andere lokaties gehouden worden. De Stichting WETEX verstrekt tot dat doel subsidies.

 


Voorstellen voor subsidies kunnen worden ingediend bij:

Stichting Groninger Universiteitsfonds, Postbus 559, 9700 AN Groningen; informatie via email guf@rug.nl