KNG gebeurtenissen in 2016


van Swinderenprijs 2016 gewonnen door Charlotte Keyzer 

Op dinsdag 20 december vond de uitreiking van de van Swinderenprijs 2016 plaats (1799e vergadering van het Koninklijk Natuurkundig Genootschap). Voor de vS prijs waren 4 auteurs genomineerd, allen gepromoveerd met het judicium 'cum laude' in het academische jaar 2015-2016 binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Faculteit Medische Wetenschappen. Programma

Dr. C.A. (Charlotte) Keyzer is de winnaar van de van Swinderenprijs 2016, gepromoveerd op 16 november 2015 binnen de Faculteit Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van haar proefschrift is: "Clinical implications of the cross-talk between renin-angiotensin-aldosterone system and vitaminD-FGF23-klotho axis".

Charlotte
                             Keyzer

Dr. R. (Roel) Tempelaar is de winnaar van de juryprijs. Hij is gepromoveerd op 30 oktober 2015 binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De titel van zijn proefschrift luidt:
"Spectroscopic signatures of excited state dynamics in organic materials".


4e J.C. Kapteynlezing

De 4e Kapteynlezing (in samenwerking met Studium Generale) vond plaats op woensdag 28 september 2016. Spreker: Prof. Mildred Dresselhaus (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA): "My 50-year Journey in the World of Nanoscience". Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen.


215-jarig jubileum van het Koninklijk Natuurkundig Genootschap

Vrijdagmiddag 3 juni 2016 vond in samenwerking met Science Linx in de der A-Kerk (A-Kerkhof, Groningen) een feestelijke bijeenkomst plaats in het kader van het 215-jarig jubileum van het Koninklijk Natuurkundig Genootschap in de vorm van een exclusieve preview van de tentoonstelling, ontwikkeld door Science Linx. 3e J.C. Kapteynlezing

Op 2 juni 2015 zou de 3e Kapteynlezing plaatsvinden. Echter wegens onvoorziene omstandigheden is deze lezing verschoven naar 30 maart 2016. Spreker: Prof. Dr. J.C. (Hans) Clevers (vertrekkend voorzitter KNAW/hoogleraar UMCU) titel: "Stamcellen: Dr. Jekyll or Mr. Hyde?". De J.C. Kapteynlezing is een jaarlijkse extra lezing die wordt georganiseerd in samenwerking met Studium Generale, door een wetenschappelijke coryfee, voor een breder publiek dan alleen KNG leden, in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.