KNG gebeurtenissen in 2015


3e J.C. Kapteynlezing

Op 2 juni 2015 zou de 3e Kapteynlezing plaatsvinden. Echter wegens onvoorziene omstandigheden is deze lezing verschoven naar 30 maart 2016. Spreker: Prof. Dr. J.C. (Hans) Clevers (vertrekkend voorzitter KNAW/hoogleraar UMCU) titel: "Stamcellen: Dr. Jekyll or Mr. Hyde?". De J.C. Kapteynlezing is een jaarlijkse extra lezing die wordt georganiseerd in samenwerking met Studium Generale, door een wetenschappelijke coryfee, voor een breder publiek dan alleen KNG leden, in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

 van Swinderenprijs 2015 gewonnen door Gergö Popping 

Popping

Dinsdag 15 december 2015 werd de van Swinderenprijs 2015 uitgereikt: 4 auteurs waren genomineerd uit degenen die in het academisch jaar 2014/2015 zijn gepromoveerd met het judicium "cum Laude" in de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Faculteit Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Na presentaties door de 4 genomineerden werd d.m.v. stemming door de KNG leden Gergö Popping verkozen als winnaar van de Van Swinderenprijs (zowel jury als publieksprijs) voor het beste Proefschrift.