KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN BESTUURSLEDEN KNG

Op vrijdag 26 april 2012 ntvingen 2 bestuursleden van het Koninklijk Natuurkundig Genootschap een Koninklijke onderscheiding. Prof. dr. Petra Rudolf (bestuurslid KNG) werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en Dr. Albert Jan Scheffer (secretaris KNG) werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 


Ter ere van het bestendigen van het predicaat "Koninklijk" voor een volgende periode van 25 jaar heeft op 7 september jl. een door het Koninklijk Natuurkundig Genootschap georganiseerde receptie plaatsgevonden in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen waar de voorzitter van het Koninklijk Natuurkundig Genootschap Prof. dr. P.C. van der Kruit een korte toespraak hield over de geschiedenis van het KNG en de toekenning van het predicaat "Koninklijk". Bovendien gaf hij een samenvatting van het activiteitenprogramma van 2012-2013. De presentatie kunt u hier nalezen.


Aankoop Concerthuis - Images is rond: zalencomplex wordt gesloopt

Op 2 januari 2012 hebben de gemeente Groningen en het Koninklijk Natuurkundig Genootschap het koopcontract getekend voor het zalencomplex van het voormalige Filmhuis Images. Daarmee is de laatste aankoop rond voor de nieuwbouwplannen van het Groninger Forum en de Nieuwe Markt.