Op 25 november 2011 vond de studiedag Obe Postmus Selskip plaats. "Verbinden en verspreiden: de kracht van het Natuurkundig Genootschap te Groningen" - Jan Guichelaar en Georg Huitema.