De contributie voor het lidmaatschap van het KNG bedraagt 10 per jaar. Indien u lid wenst te worden van het KNG gelieve U de naam en adresgegevens hieronder in te vullen en te versturen. In dat geval zal U zo snel mogelijk een inschrijvingsformulier met een machtiging tot automatische incasso van de contributie worden toegezonden.  U kunt echter ook onze aanmeldingsbrief downloaden en per post versturen.