Het Koninklijk Natuurkundig Genootschap (KNG), gevestigd te Groningen, is opgericht op 28 februari 1801, onder de naam Natuur- en Scheikundig Genootschap. Vanaf het 175-jarig bestaan in 1976 is het Genootschap gerechtigd tot het toevoegen van het predikaat “Koninklijk” aan zijn naam. Het KNG heeft ten doel de belangstelling voor de kennis der natuurwetenschappen in ruime kring te bevorderen.

Het Genootschap tracht dit doel te bereiken door:

1.  het organiseren van voordrachten en andere instructieve bijeenkomsten, toegankelijk voor leden en andere door het Bestuur toegelaten personen;

2.  het bevorderen van de uitgave van geschriften over natuurwetenschappelijke onderwerpen;

3.  het aanmoedigen en steunen van onderzoekingen omtrent de kennis van de provincie Groningen en omliggende gebieden, alsmede het bevorderen van de uitgave van daarop betrekking hebbende geschriften; het bevorderen van de kennis van de geschiedenis der natuurwetenschappen.

Jaarlijks organiseert het KNG in de periode van september tot en met april een programma van maandelijkse lezingen door sprekers die actief zijn in het wetenschappelijk onderzoek. Deze lezingen zijn toegankelijk voor leden van het KNG maar zeker ook voor niet-leden die geďnteresseerd zijn. De onderwerpen van deze lezingen worden geselecteerd uit een breed scala van richtingen in de natuurwetenschappen: wiskunde, computer wetenschappen, astronomie, natuurkunde en chemie, technische, milieu en aardwetenschappen, biologie, farmacie en medische wetenschappen. Deze maandelijkse lezingen worden gehouden op dinsdagavond om 20.00 uur in de zaal 2 van "ForumImages", Hereplein 73, Groningen.

Ieder jaar looft het bestuur van het KNG de van Swinderenprijs uit voor de beste samenvatting in het Nederlands van een proefschrift, verdedigd aan de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen dan wel aan de faculteit der Medische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In 2001 is het jubileumboek van het KNG verschenen onder de titel Een Spiegel der Wetenschap, 200 jaar Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen. Dit boek beschrijft een keur van hoogtepunten uit twee eeuwen geschiedenis der natuurwetenschappen, in 120 korte, rijk geďllustreerde artikelen bijeengebracht, ingedeeld in 20 decades over 6 vakgebieden: sterrenkunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, medische wetenschappen en aardwetenschappen. Het boek is bedoeld voor een breed publiek in het Nederlandse taalgebied. Het boek is in de boekhandel te koop voor € 18 :  een lage prijs voor een prachtig boek, geschikt om als cadeautje weg te geven (ISBN 90-5294-220-X) 

Leden van het KNG kunnen het boek (bij)bestellen door een bedrag van € 10  over te maken op ING bankrekeningnr. 869054 ten name van het KNG, Kapteyn Instituut, Postbus 800, 9700 AV Groningen onder vermelding van “jubileumboek” Het wordt dan franco toegezonden.

Momenteel telt het Genootschap ruim 600 leden, met vele wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen en daarmee geassocieerde onderzoekscentra, stafleden van de Hanzehogeschool Groningen, alsmede een grote groep van personen met een brede belangstelling voor ontwikkelingen in de natuurwetenschappen.

De contributie bedraagt €10 per jaar.  

 

Administratie en correspondentieadres:

Koninklijk Natuurkundig Genootschap
Mevr. Y.P.M. Nagelhout
Zernike Institute for Advanced Materials
Postbus 221
9700 AE Groningen
e-mailadres : 
kng@rug.nl
telefoon :   050 3634973
ING bankrekeningnummer (IBAN):  NL91INGB0000869054

Secretaris:

Dr. A.J. Scheffer,
secretaris van het Koninklijk Natuurkundig Genootschap
Moddermanlaan 20,
9721 GN Groningen
e-mailadres: a.j.scheffer@umcg.nl
telefoon: 050 5256834

 

 

Webmaster: Gineke Alberts (NAP)
Deze pagina is op 7 -jan-2013 voor het laatst gewijzigd.